quả bom nặng 500 cân - các bài viết về quả bom nặng 500 cân, tin tức quả bom nặng 500 cân

Nghệ An: Phát hiện quả bom nặng nửa tấn còn nguyên ngòi nổ

Một quả bom nặng nửa tấn còn nguyên ngòi nổ vừa được người dân Tương Dương (Nghệ An) phát hiện trên dòng sông Lam.

Theo dõi Pháp Luật Plus