pmu3 - các bài viết về pmu3, tin tức pmu3

Kỳ 4 - Ban QLDA các công trình giao thông 3 "đá bóng" trách nhiệm sai phạm về phía 2 nhà thầu?

Đây là khẳng định của đại diện Ban QLDA 3 trong cuộc trao đổi với Pháp luật Plus xung quanh vấn đề xử lý trách nhiệm tại gói thầu RAP/CP15-16-17.

Theo dõi Pháp Luật Plus