PLVN - các bài viết về PLVN, tin tức PLVN

Ninh Bình: Triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Ngày 17/9/2021, UBND tỉnh ban hành văn bản số 601/UBND-VP6 về việc triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Ký ức về ngày Quốc khánh đầu tiên

Ký ức về ngày Quốc khánh đầu tiên

0
Những câu chuyện lịch sử dân tộc đặc biệt là về ngày Quốc khánh 2/9 là ký ức thiêng liêng sâu đậm đối với mỗi người dân Việt Nam.