Plo.vn - các bài viết từ Plo.vn, tin tức Plo.vn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Hàng không trong nước đứng bên bờ phá sản

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các hãng hàng không đang dần hết nguồn lực tài chính, thậm chí có hãng đang đứng bên bờ vực phá sản.

Theo dõi Pháp Luật Plus