Nét xuân Hà Nội: Đào Nhật Tân, quất Tứ Liên chuẩn bị đón Tết

0
Người ta dễ dàng cảm nhận được không khí Xuân ngập tràn khi đến làng đào Nhật Tân, làng quất Tứ Liên vào thời điểm này...