Infographics: Xâm hại tình dục trẻ em, phụ huynh cần dạy ngay trẻ nhỏ những kỹ năng này

0
Phụ huynh phải luôn ý thức rằng nguy cơ xâm hại tình dục có thể xảy ra bất cứ trẻ em nào. Do đó, việc trang bị cho trẻ em kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục là vô cùng cần thiết.