Thanh tra Sở GTVT Hà Nội: Xử phạt 140 triệu đồng các phương tiện vận chuyển rác thải trong tháng 6/2021

Thanh tra Sở GTVT HN đã lập biên bản VPHC:phạt tiền 140.000.000 đồng do: Chở vật liệu xây dựng dễ rơi vãi có mui, bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi.

Trong tháng 06/2021, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã lập biên bản VPHC: 47 trường hợp, phạt tiền 140.000.000 đồng, hành vi vi phạm: Chở vật liệu xây dựng dễ rơi vãi có mui, bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi.

Trước đó, từ ngày 14/11/2020 dến 20/5/2021, Thanh tra Sở đã phối hợp với Ban duy tu các công trình Hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng tiến hành cân kiểm tra tải trọng 7.607 lượt phương tiện tại cổng số 2 khu xử lý rác thải Sóc Sơn và 56 lượt phương tiện tại khu xử lý rác thải Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây (trong tháng 6/2021).

rác...

Lực lượng Thanh tra Sở tiến hành cân kiểm tra tải trọng phương tiện tại khu xử lý rác thải Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây. Ảnh Sở GTVT Hà Nội      

Để đảm bảo tốt hơn công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, Lực lượng Thanh tra Sở tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm các xe vận chuyển rác trong quá trình vận chuyển làm rỉ nước rác thải ra đường gây mất vệ sinh môi trường trên các tuyến đường toàn địa bàn thành phố Hà Nội. Kiểm tra, xử lý việc tập kết rác trên đường giao thông gây cản trở và ùn tắc giao thông đặc biệt trong các giờ cao điểm. Phối hợp với các lực chức năng, chính quyền địa phương đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn và khu xử lý rác Xuân Sơn, thành phố Hà Nội. Giám sát các phương tiện vận chuyển rác trong việc thực hiện biểu đồ trên địa bàn Thành phố nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn và khu xử lý rác Xuân Sơn.

(link gốc: https://sogtvt.hanoi.gov.vn/tin-tuc-hoat-dong/-/view_content/4156952-thanh-tra-so-gtvt-ha-noi-xu-phat-140-trieu-dong-cac-phuong-tien-van-chuyen-rac-thai-trong-thang-6-2021.html)

Nhật Vũ (Theo Sở GTVT HN)