Chính phủ quyết định tạm ngưng áp dụng việc thực hiện quy định lắp camera trên phương tiện xe ô tô kinh doanh vận tải đến hết ngày 31/12/2021.Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2021 của Chính phủ nhận định, công tác xây dựng thể chế, pháp luật là một trong ba đột phá chiến lược, là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Chính phủ chỉ đạo các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các cấp cần tập trung cao cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Các bộ, cơ quan cần tích cực, chủ động, sáng tạo, quyết liệt thực hiện các giải pháp để khắc phục triệt để những bất cập, hạn chế trong công tác xây dựng pháp luật, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng pháp luật.

Trong đó, Chính phủ cơ bản thống nhất về sự cần thiết, mục tiêu, quan điểm sửa đổi Luật đất đai cũng như các chính sách trong đề nghị xây dựng luật này. Đồng thời giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và ý kiến của các thành viên Chính phủ, khẩn trương hoàn thiện các nội dung chính sách, bảo đảm bao quát, khả thi, phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

abc

Chính phủ quyết định tạm ngừng áp dụng quy định lắp camera trên phương tiện xe ô tô kinh doanh vận tải đến hết năm 2021. Ảnh Dân trí

Về đề xuất tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện quy định lắp camera trên phương tiện xe ô tô kinh doanh vận tải do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Chính phủ quyết định tạm ngưng áp dụng đến hết ngày 31/12/2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân, tổ chức thực hiện các hành vi quy định tại: điểm p Khoản 5 Điều 23; điểm c Khoản 3 Điều 24; điểm o, p Khoản 6 Điều 28 của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Đối với dự án Luật cảnh sát cơ động, Chính phủ thống nhất về sự cần thiết và nội dung cơ bản của dự án Luật Cảnh sát cơ động, được xây dựng trên cơ sở kế thừa Pháp lệnh Cảnh sát cơ động hiện hành, tiếp tục thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

xyz

Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động tham gia buổi tổng duyệt Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh Đỗ Linh báo Dân trí  

Chính phủ thống nhất về một số nội dung quan trọng của dự án luật theo hướng: Không quy định trong luật về cơ cấu tổ chức của Cảnh sát cơ động, chỉ quy định mang tính nguyên tắc về hệ thống tổ chức của Cảnh sát cơ động bao gồm Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Cảnh sát cơ động Công an tỉnh; quy định cụ thể, chặt chẽ các trường hợp Cảnh sát cơ động được mang vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ lên tàu bay, tàu thủy; phân định rõ thẩm quyền, phạm vi đối với việc ngăn chặn, vô hiệu hóa các phương tiện bay không người lái…

Trước đó, cộng đồng doanh nghiệp và Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải có văn bản kiến nghị Chính phủ xem xét, cho phép đến hết 31/12/2021 chưa xử lý vi phạm hành chính theo quy định với xe chưa lắp camera hành trình.

Theo đánh giá, trước tác động của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp vận tải gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, hoạt động vận tải hành khách bị gián đoạn, dừng hoạt động. Việc phải thực hiện việc lắp camera xong trước ngày 1/7 như quy định của Nghị định 100/2019 đã tạo nên áp lực rất lớn và khó khả thi.

(link gốc: https://dantri.com.vn/xa-hoi/tam-ngung-xu-phat-xe-o-to-chua-lap-camera-giam-sat-20210709084035266.htm)

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận