Pháp Luật Plus - Phương Thảo - các bài viết về Phương Thảo, tin tức Phương Thảo

Phương Thảo - các bài viết về Phương Thảo, tin tức Phương Thảo

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã nộp xong gần 1.200 tỷ thi hành án

Toàn bộ tập đoàn cùng thương hiệu cà phê Trung Nguyên đã chính thức thuộc quyền sở hữu của Chủ tịch Tập đoàn - ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết