Pháp Luật Plus - Phượng râu - các bài viết về Phượng râu, tin tức Phượng râu

Phượng râu - các bài viết về Phượng râu, tin tức Phượng râu

Hàng loạt cán bộ kiểm lâm đã “nhúng chàm” trong vụ Phượng "râu" như thế nào?

Để vận chuyển gỗ khai thác, thu mua trái phép từ rừng về kho xưởng, Phượng “râu” cùng đồng bọn đã chung chi, biếu xén cho nhiều cán bộ ngành Kiểm lâm.

Theo dõi Pháp Luật Plus