Pháp Luật Plus - Phường Phương Lâm TP Hòa Bình - các bài viết về Phường Phương Lâm TP Hòa Bình, tin tức Phường Phương Lâm TP Hòa Bình

Phường Phương Lâm TP Hòa Bình - các bài viết về Phường Phương Lâm TP Hòa Bình, tin tức Phường Phương Lâm TP Hòa Bình

Nhiều uẩn khúc trong cái chết của một công dân cần được Công an TP Hòa Bình điều tra, làm rõ?

Ông Kim Văn Khánh cho rằng cái chết của anh trai ông có nhiều uẩn khúc cần được cơ quan Công an TP Hòa Bình điều tra, làm rõ.

Theo dõi Pháp Luật Plus