phường lê lợi - các bài viết về phường lê lợi, tin tức phường lê lợi

Sử dụng đất trái quy định, Công ty Hưng Thịnh bị thu hồi đất

Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang mới đây đã ban hành Thông báo Về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Hưng Thịnh đối với thửa đất thuê.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1