Pháp Luật Plus - phường Hàng Bông - các bài viết về phường Hàng Bông, tin tức phường Hàng Bông

phường Hàng Bông - các bài viết về phường Hàng Bông, tin tức phường Hàng Bông

Kỷ luật Chủ tịch phường Hàng Bông, công trình xây dựng sai phép tại 26 Hội Vũ vẫn tồn tại?

Liên quan đến công trình xây dựng 26 Hội Vũ, TP Hà Nội kỷ luật Chủ tịch phường Hàng Bông nhưng vụ việc đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết