Pháp Luật Plus - phường Cửa Nam - các bài viết về phường Cửa Nam, tin tức phường Cửa Nam

phường Cửa Nam - các bài viết về phường Cửa Nam, tin tức phường Cửa Nam

Cá chết nổi dày đặc trên dòng kênh ngay giữa lòng thành phố Vinh

Ngay giữa lòng TP Vinh cá chết dày đặc nổi lên phủ kín mặt nước bốc mùi hôi tanh nồng nặc khiến cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn.

Theo dõi Pháp Luật Plus