phương án tăng giá điện - các bài viết về phương án tăng giá điện, tin tức phương án tăng giá điện

Giá điện có thể tăng thêm 8,36% ngay từ tháng 3/2019

Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, phương án tăng giá điện dự kiến sẽ được áp dụng ngay trong tháng 3/2019 với mức tăng 8,36% lên 1.850 đồng một kWh.

Theo dõi Pháp Luật Plus