Pháp Luật Plus - phương án tài chính - các bài viết về phương án tài chính, tin tức phương án tài chính

phương án tài chính - các bài viết về phương án tài chính, tin tức phương án tài chính

Dùng nguồn thu 4 cao tốc trả nợ cho dự án Bến Lức - Long Thành

Tiền nhàn rỗi từ nguồn thu 4 cao tốc đang khai thác sẽ tạm dùng thanh toán cho nhà thầu dự án Bến Lức - Long Thành.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1