phương án - các bài viết về phương án, tin tức phương án

Đề xuất nghỉ 7 ngày Tết Nguyên Đán năm 2021

Công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội và người lao động thuộc khối doanh nghiệp.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Trò chưa thi thầy chưa nghỉ

Trò chưa thi thầy chưa nghỉ

0
Kết thúc ôn thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12, nhưng ở miền núi, nhiều thầy cô vẫn sát cánh cùng học sinh từ ghế nhà trường đến khu nội trú.