phun khử khuẩn - các bài viết về phun khử khuẩn, tin tức phun khử khuẩn

Bộ Y tế: Cơ sở y tế không phun khử khuẩn lên nhân viên y tế, người bệnh

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh tuyệt đối không phun khử khuẩn trực tiếp lên nhân viên y tế; người bệnh, người nhà người bệnh

Theo dõi Pháp Luật Plus

1