Pháp Luật Plus - phục hồi sản xuất - các bài viết về phục hồi sản xuất, tin tức phục hồi sản xuất

phục hồi sản xuất - các bài viết về phục hồi sản xuất, tin tức phục hồi sản xuất

Gần 39,5 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể

Tính chung 11 tháng năm 2021, gần 39,5 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1