phúc báo - các bài viết về phúc báo, tin tức phúc báo

Hành thiện tích đức, phúc chưa đến nhưng họa đã rời xa

Người xưa có câu: “Có đức mặc sức mà ăn”, học được cách tích đức, tức là học được cách cải biến số phận của mình, mang lại phước lộc dồi dào.

Theo dõi Pháp Luật Plus