Pháp Luật Plus - Phú Thọ - các bài viết về Phú Thọ, tin tức Phú Thọ

Phú Thọ - các bài viết về Phú Thọ, tin tức Phú Thọ

Bị kẻ gian ném thuốc trừ sâu vào téc nước, cả gia đình nhập viện

Sau khi thấy bất thường từ nguồn nước đang sử dụng, anh Sơn lập tức kiểm tra téc chứa nước sinh hoạt thì thấy một lọ thuốc trừ sâu bên trong.

Theo dõi Pháp Luật Plus