Pháp Luật Plus - Phú Thọ - các bài viết về Phú Thọ, tin tức Phú Thọ

Phú Thọ - các bài viết về Phú Thọ, tin tức Phú Thọ

Vỡ trận thu hút đầu tư tại Phú Thọ: Vì sao chính quyền “né” báo chí?

Để lại nội dung câu hỏi một cách rõ ràng. Tuy nhiên, gần nửa năm đã trôi qua, UBND tỉnh Phú Thọ vẫn “né” tránh và chưa đưa ra câu trả lời.

Theo dõi Pháp Luật Plus