Pháp Luật Plus - phóng viên quốc tế - các bài viết về phóng viên quốc tế, tin tức phóng viên quốc tế

phóng viên quốc tế - các bài viết về phóng viên quốc tế, tin tức phóng viên quốc tế

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều: Ngành du lịch khai thác cơ hội “vàng”

Với khoảng 3.000 nhà báo quốc tế tham dự đưa tin, bài về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, Việt Nam đang là tâm điểm của quốc tế.

Theo dõi Pháp Luật Plus