phòng tránh - các bài viết về phòng tránh, tin tức phòng tránh

Chuyên gia nói về chủng virus mới khiến COVID-19 lây lan nhanh

Bản chất virus SARS biến đổi. Hiện nay thế giới có 99 chủng và Việt Nam có 6 trong số này. Khó khăn hiện nay xác định có biến chủng hay không.

Theo dõi Pháp Luật Plus