Pháp Luật Plus - phong tỏa - các bài viết về phong tỏa, tin tức phong tỏa

phong tỏa - các bài viết về phong tỏa, tin tức phong tỏa

Thủ tướng chỉ thị áp dụng nhiều biện pháp mạnh phòng chống Covid-19

Thủ tướng nhấn mạnh “chống dịch như chống giặc”; kiểm soát nhập cảnh; yêu cầu khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

Theo dõi Pháp Luật Plus