Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - các bài viết về Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, tin tức Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

PCI năm 2020: DN đã giảm được chi phí không chính thức và tiền "bảo kê"

Ngày 15/4 tại Hà Nội, VCCI phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ công bố báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2020.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1