phòng thủ - các bài viết về phòng thủ, tin tức phòng thủ

Việt Nam thành lập Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định thành lập, Quyết định về Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Theo dõi Pháp Luật Plus