Pháp Luật Plus - PHÒNG KHÁM - các bài viết về PHÒNG KHÁM, tin tức PHÒNG KHÁM

PHÒNG KHÁM - các bài viết về PHÒNG KHÁM, tin tức PHÒNG KHÁM

Những góc khuất bên trong một số phòng khám tư nhân

Trong vai một bệnh nhân, phóng viên đã phát hiện nhiều sai phạm, khuất tất của một số phòng khám tư nhân trên địa bàn Hà Nội.

Theo dõi Pháp Luật Plus