Pháp Luật Plus - phóng khám đặc biệt - các bài viết về phóng khám đặc biệt, tin tức phóng khám đặc biệt

phóng khám đặc biệt - các bài viết về phóng khám đặc biệt, tin tức phóng khám đặc biệt

Bác sĩ bỏ tiền túi khám bệnh cho mọi người

Gần 30 năm, bác sĩ Trương Thị Hội Tố (SN 1933) vẫn miệt mài với công tác khám bệnh từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh kém may mắn.

Theo dõi Pháp Luật Plus