phòng khám đa khoa tại TP Cần Thơ sử dụng hoá chất ngoài đấu thầu - các bài viết về phòng khám đa khoa tại TP Cần Thơ sử dụng hoá chất ngoài đấu thầu, tin tức phòng khám đa khoa tại TP Cần Thơ sử dụng hoá chất ngoài đấu thầu

Nhiều Bệnh viện, phòng khám đa khoa tại TP Cần Thơ sử dụng hoá chất ngoài đấu thầu

Mới đây, Thanh tra TP Cần Thơ đã ban hành thông báo KLTT việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế…trên địa bàn. 

Theo dõi Pháp Luật Plus