phong hàm - các bài viết về phong hàm, tin tức phong hàm

Bộ Công an lý giải việc dự thảo Luật bổ sung quy định phong hàm tướng ở tỉnh

Bộ Công an nêu ra 3 căn cứ về việc quy định trần cấp bậc hàm Thiếu tướng đối với Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Theo dõi Pháp Luật Plus