Phòng giáo dục huyện Hoài Đức - các bài viết về Phòng giáo dục huyện Hoài Đức, tin tức Phòng giáo dục huyện Hoài Đức

Nhóm lớp mầm non Hà Nội Montessori thừa nhận không được cấp phép

Ngày 30/5/2019, đại diện cơ sở Mầm non Hà Nội Montessori bà Nguyễn Thị Thu Huệ đã có Đơn trình bày về việc chưa được cấp phép.

Theo dõi Pháp Luật Plus