phòng dịch - các bài viết về phòng dịch, tin tức phòng dịch

Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi phải ký cam kết phòng chống dịch

Việc cập nhật, đánh giá lại mức độ an toàn cần được tiến hành ít nhất 2 tuần/lần hoặc khi có người lao động thuộc diện là ca bệnh, F1, F2...

Theo dõi Pháp Luật Plus