phòng dịch - các bài viết về phòng dịch, tin tức phòng dịch

Bắc Giang tạm dừng khám, chữa bệnh cho bệnh nhân từ tỉnh Hải Dương

Sở Y tế Bắc Giang có công văn yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tạm dừng khám, chữa bệnh cho bệnh nhân từ tỉnh Hải Dương.

Theo dõi Pháp Luật Plus