Pháp Luật Plus - phòng dịch - các bài viết về phòng dịch, tin tức phòng dịch

phòng dịch - các bài viết về phòng dịch, tin tức phòng dịch

Hà Nội yêu cầu khắc phục việc áp dụng quy định chống dịch gây bức xúc

 Hà Nội yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường hơn nữa trách nhiệm theo thẩm quyền, đảm bảo kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1