phòng chống tham nhũng - các bài viết về phòng chống tham nhũng, tin tức phòng chống tham nhũng

“Văn hóa không nhúc nhích” và “Ai bàn lùi, nhụt chí thì đứng sang một bên”!

Chỉ còn một năm nữa là tròn 5 năm của nhiệm kỳ Đại hội Đảng 12. Đây cũng là thời điểm quyết định kết quả và không cho phép mắc sai lầm.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Làm giàu từ đất

Làm giàu từ đất

0
Làm giàu từ đất là cách làm giàu chân chính nhất của người lao động, đổ mồ hôi, sôi nước mắt trên đất đai để mùa màng sinh sôi...