phòng chống tham nhũng - các bài viết về phòng chống tham nhũng, tin tức phòng chống tham nhũng

Sở NN và PTNT tỉnh Quảng Ngãi tồn tại nhiều sai sót trong công tác phòng chống tham nhũng

Theo đó, Sở và một số đơn vị trực thuộc Sở thực hiện báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng còn nhiều sai sót và hạn chế.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Cho hay muôn sự tại... người

Cho hay muôn sự tại... người

0
Tại phiên họp thứ 14, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng cho biết, “sẽ kiểm tra việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trong phạm vi cả nước”.
Chính quyền phải lắng nghe nhiều hơn

Chính quyền phải lắng nghe nhiều hơn

0
Đây là phát biểu của bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo TW thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở,