phòng chống - các bài viết về phòng chống, tin tức phòng chống

Tăng mức phạt với hành vi bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi

Vi phạm như bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi; ép buộc, vận động người khác sử dụng thuốc lá; sử dụng người chưa đủ 18 tuổi đi mua thuốc lá.

Theo dõi Pháp Luật Plus

“Diện mạo” của tham nhũng

“Diện mạo” của tham nhũng

0
Nhất là tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc để vụ lợi.