Pháp Luật Plus - phòng chống - các bài viết về phòng chống, tin tức phòng chống

phòng chống - các bài viết về phòng chống, tin tức phòng chống

Tây Ninh công bố thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh hoạt động có con dấu riêng và sử dụng tài khoản của Văn phòng Tỉnh ủy để phục vụ công tác.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1