PHÒNG CHỐNG MA TÚY - các bài viết về PHÒNG CHỐNG MA TÚY, tin tức PHÒNG CHỐNG MA TÚY

Tập trung triệt phá các đường dây ma túy trên tuyến biên giới

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Báo cáo và thực tế

Báo cáo và thực tế

0
Giữa thực tế và báo cáo có một khoảng cách dù báo cáo chính là tổng kết từ thực tế và phản ảnh thực tế.