phòng chống dịch covid-19 - các bài viết về phòng chống dịch covid-19, tin tức phòng chống dịch covid-19

Ngày 8/3 sẽ bắt đầu tiêm vắcxin phòng COVID-19 tại Việt Nam

Những người được tiêm chủng vắcxin phòng COVID-19 tại Việt Nam sẽ được quản lý, theo dõi bằng hồ sơ sức khoẻ điện tử, có chứng nhận điện tử...

Theo dõi Pháp Luật Plus