Phòng, chống dịch Covid-19

Lo ngại chất lượng nếu học trực tuyến kéo dài

Khác với phổ thông, ở ĐH, quyền chủ động học thuộc về sinh viên. Tuy vậy, các trường vẫn “ngầm” giám sát để đảm bảo chất lượng đào tạo.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Có một mùa Tết Covid, rất khác…

Có một mùa Tết Covid, rất khác…

0
Rất nhiều người khác thì nén lòng ở lại như lời dặn dò của người cha già trong bức thư xúc động: Tết này con đừng về!