Phòng, chống dịch Covid-19

Cán bộ, công nhân viên tỉnh Vĩnh Long đóng góp 2-10 ngày lương giúp đỡ người lao động xa quê

Tỉnh uỷ Vĩnh Long thống nhất vận động, quyên góp ủng hộ Quỹ hỗ trợ người dân Vĩnh Long ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1