phòng chống dịch bệnh - các bài viết về phòng chống dịch bệnh, tin tức phòng chống dịch bệnh

Video: Hàng nghìn người dân Hạ Lôi vui mừng trước khoảnh khắc dỡ bỏ cách ly y tế

Đúng 0 giờ ngày 6/5, UBND huyện Mê Linh dỡ bỏ hàng rào phong tỏa, kết thúc vùng cách ly y tế đối với thôn Hạ Lôi...

Theo dõi Pháp Luật Plus