Phòng chống Covid-19 - các bài viết về Phòng chống Covid-19, tin tức Phòng chống Covid-19

Thủ tướng tặng Bằng khen 32 thầy thuốc xuất sắc trong phòng, chống dịch Covid-19

Theo đó, 32 thầy thuốc tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. 

Theo dõi Pháp Luật Plus