Pháp Luật Plus - phòng cháy - các bài viết về phòng cháy, tin tức phòng cháy

phòng cháy - các bài viết về phòng cháy, tin tức phòng cháy

Lỗ hổng 'chết người' trong phòng cháy chữa cháy tại cao ốc

Hơn 2.660 công trình có nguy hiểm về cháy, nổ đã đưa vào sử dụng nhưng chưa được thẩm duyệt thiết kế, chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy.

Theo dõi Pháp Luật Plus