phòng cấp cứu - các bài viết về phòng cấp cứu, tin tức phòng cấp cứu

Khởi tố đối tượng đánh, tát vào mặt nữ điều dưỡng ngay tại phòng cấp cứu

Khi nữ điều dưỡng đang làm thủ tục tiếp nhận người vừa bị tai nạn thì bị Nam đánh, tát vào mặt...

Theo dõi Pháp Luật Plus