Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - các bài viết về Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, tin tức Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ

An Giang: Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ triển khai công tác năm 2021

Chiều ngày 11/01, Phòng cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai kế hoạch công tác năm 2021.

Theo dõi Pháp Luật Plus