phó trưởng Công an quận Ba Đình - các bài viết về phó trưởng Công an quận Ba Đình, tin tức phó trưởng Công an quận Ba Đình

Kỳ 9 - Bar F.CLUB Hà Nội bán rượu mạnh...Công an quận Ba Đình nói không có gì!

Xâm nhập thực tế, PV ghi nhận F.CLUB Hà Nội bán rượu mạnh, bóng cười...trái phép, tuy nhiên cơ quan Công an quận Ba Đình trả lời...không phát hiện gì!

Theo dõi Pháp Luật Plus