Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn - các bài viết về Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn, tin tức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn

Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra lần thứ 16 chính thức khởi tranh

Sáng nay (25/7), tại Trung tâm Thi đấu thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra lần thứ 16 chính thức khai mạc.

Theo dõi Pháp Luật Plus