Pháp Luật Plus - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - các bài viết về Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, tin tức Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - các bài viết về Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, tin tức Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự lễ công bố Sách Trắng doanh nghiệp Việt Nam

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức buổi lễ công bố Sách Trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019.

Theo dõi Pháp Luật Plus