Pháp Luật Plus - phó thủ tướng vũ đức đam - các bài viết về phó thủ tướng vũ đức đam, tin tức phó thủ tướng vũ đức đam

phó thủ tướng vũ đức đam - các bài viết về phó thủ tướng vũ đức đam, tin tức phó thủ tướng vũ đức đam

Quý II/2020 cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp BHYT

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu trong quý II/2020 có thể cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp BHYT.

Theo dõi Pháp Luật Plus