Pháp Luật Plus - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - các bài viết về Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, tin tức Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - các bài viết về Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, tin tức Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

Bộ Tư pháp: Nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng vừa ký văn bản về việc triển khai thực hiện phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết