Phó thủ tướng - các bài viết về Phó thủ tướng, tin tức Phó thủ tướng

Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.

Theo dõi Pháp Luật Plus