phó giám đốc - các bài viết về phó giám đốc, tin tức phó giám đốc

Nghệ An: Khởi tố 02 cán bộ Trung tâm GDNN - GDTX huyện Tương Dương

Sau một năm bị giáng chức, Phó giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tương Dương bị khởi tố vì liên quan đến vấn đề tài chính.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1