phó giám đốc - các bài viết về phó giám đốc, tin tức phó giám đốc

Đà Nẵng công bố các quyết định về công tác cán bộ

Sáng 21/7, UBND thành phố công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các Sở và viên chức quản lý của các Ban quản lý. 

Theo dõi Pháp Luật Plus

1