Pháp Luật Plus - Phó Chủ tịch phường Văn Miếu - các bài viết về Phó Chủ tịch phường Văn Miếu, tin tức Phó Chủ tịch phường Văn Miếu

Phó Chủ tịch phường Văn Miếu - các bài viết về Phó Chủ tịch phường Văn Miếu, tin tức Phó Chủ tịch phường Văn Miếu

Răn đe dân ư?

Phó Chủ tịch UBND xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương Trương Phúc Thực phê vào lý lịch của một công dân trong bộ hồ sơ xin việc:

Theo dõi Pháp Luật Plus